Personvern

Bogafjell IL tar datasikkerhet og personvern på alvor, spesielt med tanke på at vi har mange barn som medlemmer. I forhold til datasystemer hvor det registreres medlemsdata bruker vi kun systemer som er godkjent av Norges Idrettsforbund til dette formålet.

I et idrettslag vil det også bli tatt bilder og film som publiseres enten via klubbens offisielle kanaler som denne nettsiden, Facebook sider, Spond, Instagram, Twitter eller andre aktuelle sosiale medier, eller f.eks et lags lukkede facebook/spond gruppe e.l.

Bilder som publiseres skal være av «naturlig art», altså f.eks situasjonsbilder rundt den aktuelle idretten, lagsturer eller lignende.

Dersom vedkommende person eller personer på bilde kan identifiseres kan det kun publiseres dersom det foreligger en skriftlig samtykkeerklæring.

Hvert medlem oppfordres til å fylle ut skjemaet og ta stilling til spørsmålet om fullmakt til publisering. Svaret man angir i skjemaet (Ja eller Nei til publisering) vil være synlig for lag- og klubbledelse, og vil bli sjekket før bilde/film blir publisert.

Dersom man ønsker å trekke eller gi ny fullmakt kan skjemaet sendes flere ganger.

Dersom medlemmet er under 15 år kreves signatur av foresatte sammen med barnets innstilling. Fullmakten blir stående til den trekkes skriftlig via samme skjema.
Vi vil også forsøke å spørre vedkommende muntlig før hver eventuell publisering.

Utfylling av samtykkeskjema fungerer best via nettbrett/telefon/skjerm med touch pga. signering.

Klikk her for å fylle ut samtykkeskjema

Klikk her for å lese Idrettens bransjenorm for dataregistrering