E-postoppsett

Alle med verv i klubben kan få egen mailadresse tilknyttet @bogafjellil.no
Det finnes flere fordeler med dette. For det første er det mer seriøst at vi kommuniserer med mail fra @bogafjellil.no enn at vi sender ut mail fra private mailadresse. I tillegg forenkler det kommunikasjonen når man bytter roller, eller begynner/slutter i klubben.
F.eks hvis man skal sende mail til kasserer, så er adressen kasserer@bogafjellil.no uavhengig av hvem som faktisk er kasserer til enhver tid.

Det samme gjelder for kommunikasjon til og fra lagene så er det lettere å sende til fotball-j2007@bogafjellil.no enn å ha kontroll på hvem som er tilknyttet laget til enhver tid.

For å få e-postadresse, fyll ut skjemaet nedenfor.

Når du har fått e-postadresse kan du velge mellom å bruke den via webmail-pålogging, eller legge den inn i et mailprogram eller app på telefonen som f.eks gmail/outlook eller lignende.

Dersom du vil bruke webmail, logger du inn med brukernavn og passord på webmail.bogafjellil.no

Dersom du ønsker å legge inn adressen i et mailprogram bruker du disse innstillingene:

Brukernavn: <mailadressen du får>
Passord: <passordet du får>
Incoming server: bogafjellil.no, IMAP port 993
Outgoing server: bogafjellil.no, SMTP port 465
IMAP and SMTP require authentication


Bestill e-postadresse:

En e-postadresse du kan nås på pr.idag