Banefordeling

Banene er inndelt med ulike bokstaver hvor Bogafjellbanen (øvre bane) har bokstavene A-J og Bogafjell Kunstgress (nedre bane/treningsbanen) har bokstavene K-T.
Det er også mulig å få tildelt kombinasjoner av disse f.eks bane AB vil være 1/2 bane, eller bane EF som vil være 1/3 bane.

Nord på kartet er retning mot Stokkelandsvannet

Været på Bogafjell akkurat nå
Kiosk ute

Kiosken er ikke åpen idag

Org.nr. 987 864 974 | Kontonr. 3260.39.83318

Kiosk inne

Kiosken er ikke åpen idag