Bruk denne veiledningen når du skal lage kaffe.
Ca. 2,2 liter vann
Ca. 3 toppede skjeer kaffe