Registrere nytt medlem

Det er lagleder på det aktuelle laget som skal registrere nye medlemmer.