Klubbnyheter

Har du mottatt trenerkontingent?

I disse dager sendes det ut trenerkontingent og medlemskontingent

Fra og med i år innfører Bogafjell IL krav om at alle trenere, lagledere og andre med verv i klubben skal være medlem i klubben.
Bakgrunnen for dette er et lovkrav fra Norges Idrettsforbund fra 4.februar 2016.

Norges Idrettsforbund krever at utøvere, trenere, lagledere og andre med verv i klubben er betalende medlem.
Det kreves også at det skilles mellom medlemskontingent og treningsavgift (avgift for hver idrett man er aktiv i)
Det står også at medlemskontingent ikke kan settes lavere enn kr.100,-

Vi har derfor valgt å etablere to ulike medlemsskap i Bogafjell IL:
– Passivt Medlemsskap (Trenerkontingent/støttemedlem): Kr.100,-
– Aktivt Medlemsskap (Aktive utøvere): Kr. 500,-

Vi har stor respekt for trenerne våre, og vi har forståelse for at det stilles spørsmålstegn ved hvorfor man skal betale for å bruke fritiden til å være trener på dugnad.
Men i takt med at klubben blir større og er på vei mot kvalitetsklubb er det ekstra viktig at vi også er trofast mot regelverket.

Derimot har vi ikke noe mål om å tjene store penger på trenere og har derfor satt medlemskontingenten så lavt som overhode mulig for at vi skal kunne tilfredsstille kravet til NIF.
Vi synes også at det er veldig viktig at trenere, lagledere og andre som bruker mye ressurser på at klubben skal være så bra som den er, også har stemmerett og muligheten til å påvirke hvilken retning klubben skal gå i. Dette får vi også kun til ved at man også er medlem i klubben.

Utøvere får faktura på “aktiv medlemskontingent” på kr.500,- I tillegg betaler man treningsavgift for fotball/håndball/barnetrim/trimgruppe.
Satsene for treningsavgifter ligger under “Medlemsservice”

Hvis man er både trener og utøver, enten på samme eller ulike lag/idretter betaler man trenerkontigenten på kr.100,- som vanlig.
Når aktiv medlemskontingent blir sendt ut vil det man har betalt i trenerkontingent være trukket fra.
Altså at man ikke betaler kr.500,- men kr.400,-

Ordningen ble vedtatt av årsmøtet i Bogafjell IL 21.februar 2018

For spørsmål rundt medlemskontingenter etc. gå inn på Medlemsservice på nettsiden, eller kontakt medlemsansvarlig@bogafjellil.no