Tidligere i høst hadde vi et utkast til sportsplan fotball ute til høring blandt alle klubbens medlemmer. Vi har nå gjort noen mindre endringer basert på tilbakemeldingene som kom i høringen.

Resultatet har blitt veldig bra, og det er med stolthet at vi nå kan presentere Bogafjell IL’s offisielle sportsplan fotball. Sportsplanen som nå er utarbeidet er en del av sertifiseringsordningen mot Kvalitetsklubb i NFF. I så måte er sportsplanen avgrenset til fotballavdelingen i Bogafjell IL, men rammene er forankret i klubbens verdier og vil da også være veiledende for all aktivitet i regi av Bogafjell IL frem til en egen sportsplan for håndball er etablert.

Kategorier: Klubbnyheter