Medlemskontingenten for 2020 sendes om kort tid ut via Spond.
Medlemskontingenten gjelder fra 1.januar 2020 til 31.desember 2020.

Alle som skal drive idrett i regi av Bogafjell IL må være medlem.
​Det samme gjelder trenere, lagledere og andre som har verv i klubben.
For nye medlemmer faktureres denne fortløpende gjennom året.

Bogafjell IL skiller også mellom medlemskontingent og treningsavgift i tråd med regelverket til Norges Idrettsforbund.

Les gjerne mer om det her

Betalingsforspørselen i Spond sendes til den som er angitt som betalingsmottaker i registeret. Dersom man ønsker å bytte betalingsmottaker, eller har andre spørsmål rundt kontingent eller treningsavgift sender man en e-post til medlem@bogafjellil.no

Kategorier: Klubbnyheter