Klubbnyheter

Fotballens koronavettregler

Norges idrettsforbund (NIF) har utarbeidet felles anbefalinger i samråd med Helsedirektoratet. Retningslinjene tar utgangspunkt i gjeldende smittevernfaglige vedtak og anbefalinger, herunder nevnte fellesidrettslige anbefalinger fra NIF.

Bogafjell IL følger disse anbefalingene nøye og vi vil hele tiden tilpasse oss slik at vi opprettholder anbefalinger og krav fra forbund og myndigheter.
I de tilfellene vi er i tvil vil vi tolke regelverket på strengest mulig måte for å være sikker på at vi hvertfall ikke bidrar til økt smittefare.

Følgende retningslinjene gjelder for Bogafjell IL fra og med 4.april 2020

Organisert trening
De nye retningslinjene fra NFF og Helsedirektoratet åpner for organisert trening så lenge disse også gjennomføres i henhold til retningslinjene.
Bogafjell IL har startet arbeidet med å planlegge for oppstart av noe frivillig organisert trening. Når dette er klart vil vi informere spesielt om dette.
Frem til dette er klart er det ikke tillatt med organisert trening.

Uorganisert trening/aktivitet
Bogafjell IL ser stor nytte av at barn og unge får komt seg ut og vært litt fysisk aktiv.
For at dette skal være mulig er det viktig at alle tar et stort ansvar i at aktiviteten kan gjennomføres uten at det bidrar til økt smitte verken for egen del eller for andres del.
Bogafjell IL følger retningslinjene fra NFF og Helsedirektoratet, og forutsetter at alle som bruker banene setter seg godt inn i retningslinjene på forhånd.
Bogafjell IL har ikke ansvar for at uorganisert aktivitet drives i henhold til retningslinjene, så her forutsetter vi også at foresatte bidrar til at barn og unge er inneforstått med reglene.


Bogafjell IL har allerede et system hvor vi har delt opp begge banene i 6 soner.
Selv om NFF skisserer at vi kan dele opp banen i 8 soner ønsker Bogafjell å beholde inndelingen med 6 soner.


Gjelder pr.soneEn kommentar om “Fotballens koronavettregler