Koronaviruset

Foto: Lizabeth Menzies / Centers for Disease Control and Prevention / AFP / NTB Scanpix

Styret i Bogafjell IL vil samle all informasjon og forløpende oppdatere denne siden.

For spørsmål, send e-post til post@bogafjellil.no


Oppdatering 04.04.2020 Kl. 16:00
NFF og Helsedirektoratet har kommet med felles kjøreregler for fotballaktivitet. Bogafjell IL har også oppdatert sine retningslinjer som følge av dette. Les mer her

Oppdatering 01.04.2020 Kl. 16:00
Helsedirektoratet har idag kommet med presiseringer rundt rammene for organisert og uorganisert aktivitet.
Grunnregelen deres er maks 5 personer og 2 meters avstand, men det sies ikke noe om hvor stort område disse 5 personene skal operere innenfor.

Norges fotballforbund skal komme med egne presiseringer, og frem til dette foreligger ønsker Bogafjell IL å videreføre de retningslinjene vi allerede har, og som vi tidligere har avstemt med en representant for kommunen.
Så altså,-
– maks 3 personen i hver oppdelt sone.
– Oppfordrer voksne til å være med og passe på at dette fungerer.
– Minimum 2 meter avstand mellom spillere.
– Ikke ta i samme ball.

Oppdatering 19.03.2020 Kl. 21:20

Bogafjell har delt opp banene i 6 soner og vi oppfordrer til at vi begrenser til 3 personer innenfor hver sone.
Unntaket er hvis en familie på 4-5 fra samme husstand skal lufte seg så kan de selvfølgelig være inne i samme sone.
Bogafjell IL oppfordrer foreldre til å være med på banen og hjelpe til slik at barn og unge får vært i aktivitet, men at man er innenfor retningslinjene til kommunen. Vi har også avtalt at innbytterbenkene blir avstengt.

Bogafjell IL ønsker virkelig at alle som vil skal få lov til å bruke anlegget til å holde seg i aktivitet og lufte seg, men håper også at alle hjelper til med denne dugnaden slik at vi ikke trenger å begrense mer eller lenger enn nødvendig.

HÅND I HÅND – MOT NYE MÅL

Sonene på banen er delt opp slik:
E-J er øvre bane
O-T er nedre bane.

Oppdatering 14.03.2020 Kl. 12:45

Idrettslaget er opptatt av å hjelpe samfunnet slik situasjonen er nå. En av de viktigste oppgavene for samfunnet er rett og slett å hindre at smitten spres ytterligere. For mange vil dette kunne bli livsviktig framover. Det er dette helsemyndighetene har bedt oss som befolkning om å være med å bidra avgjørende til. 

For at ikke smitten skal spres, vil idrettslaget oppfordre sterkt alle medlemmer, og aller mest foreldrene til våre utøvere, om å ikke møtes på fotballbanene våre i større grupper. Helsemyndighetene har sagt at det ikke bør være mer enn 3 personer sammen utendørs. Idrettslaget er kjent med at det til nå har vært større ansamlinger av barn og ungdom på banene våre samtidig, og dette synes vi er svært uheldig.  ​Det samme gjelder for Sandnes kommunes del, kommunen har også registrert større ansamlinger av ungdom rundt om i kommunen vår, noe som er uheldig. Vi vil ikke at dette skjer framover, og ber derfor foreldre om å sørge for at barna og ungdommene våre ikke møtes flere enn 3 sammen på banene. Vi som foreldre må ikke legge til rett for noe som myndighetene vil begrense! Et tips kan være å være sammen med barna og ungdommene sine på banene. På den måten kan de voksne kontrollere situasjonen bedre. 

Idrettslaget er klar over at vi ikke kan forby, men henstiller sterkt til at våre medlemsfamilier viser disiplin overfor de ekstraordinære tiltakene som regjeringen har iverksatt, og samtidig viser omsorg og lojalitet overfor de som er i risikogruppene ved å ikke være flere enn 3 sammen på våre baner!

Dette må vi få til!

Mvh Styret i Bogafjell IL

Oppdatering 12.03.2020 Kl. 11:45

Klubbens styre har besluttet, med umiddelbar virkning, følgende i tilknytning til COVI-19 utfordringene: 

  • All idrettsaktivitet i regi av Bogafjell IL innstilles på ubestemt tid. Dette baserer vi på, blant annet, opplysninger fra Folkehelseinstituttet, Sandnes kommune, idrettskretser og idrettslagets egen risikovurdering. Det betyr at det ikke blir håndball eller fotball treninger/kamper, barnetrim eller dametrim for Bogafjell IL sine spillere i tiden fremover.
  • Møter bør gjennomføres på telefon/Skype. 
  • Årsmøtet utsettes på ubestemt tid.  
  • Ingen reiser eller treningsleirer i klubbregi skal bestilles.
  • Fotballskolen avlyses (påmeldingsavgift krediteres)

Vi gjør disse tiltak for å bidra til reduksjon av spredning. Vi ber om at alle respekterer beslutningen og følger retningslinjene gitt over. Har du eller laget ditt har eventuelle spørsmål, så ta dette med daglig leder Arild Sværen eller styreleder Arne Askedal. 

Følg ellers med på Bogafjell IL sine kanaler for oppdateringer.

Link:
Sandnes kommune,
Norges idrettsforbund
Folkehelseinstituttet.

Lignende artikler