HåndballKlubbnyheter

Oppdaterte smittevernsregler for håndball

Bogafjell IL og Sandnes kommune er svært glad for at vi nå kan ha tilnærmet normal aktivitet i idrettshallene, men vi ønsker å påpeke at det er et særskilt ansvar for klubbene å følge opp smitteverntiltak slik at vi forhåpentligvis på sikt kan lette ytterligere i restriksjonene som er for idrettsaktiviteten.


Avvik og brudd på smittevernreglene følges med på og rapporteres inn. Store og gjentatte brudd på retningslinjene kan medføre tap av treningstid eller innstramminger for den organiserte aktiviteten i hallen.

Husk å følge de tre hovedprinsippene for å bremse smittespredning:

 • Syke personer skal holde seg hjemme
 • God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
 • Holde minst en meters avstand og redusere kontakt mellom personer

Hva betyr dette konkret for Bogafjell sine lag?

 • Krav om påmelding via Spond pr lag til treninger
 • Kun de som er påmeldt via Spond kan komme på treningen
 • Oppstilling utenfor pr lag (ved to lag stilles det opp på hver side av inngangen.)
 • Avslutting av trening: raskt ut og ingen oppsamling utenfor hallen. Spre dere og/ eller gå hjem
 • Vask av hender før og etter trening
 • Maks 20 personer pr gruppe (3/3 bane gir 3 grupper a 20 personer, 1/2 bane gir 2 grupper a 20 personer, hel bane gir 1 gruppe a 20 personer).
 • Vi har to lag samtidig som gir maks 40 personer i hallen.
 • Veggene må være nede i henhold til banetildeling
 • Ingen ekstra krav om vask av håndballer
 • Alle bager skal settes fra seg med 1m avstand
 • Kun lov med egen drikkeflaske
 • Toalett vil være åpent

Vi vet at dette gir utfordringer for lag, men vi må forholde oss til de kriterier som er gitt av myndighetene for å kunne bruke Bogafjellhallen.

Når nye regler kommer, vil vi tilpasse oss dem og forhåpentligvis lette på restriksjoner med antall personer pr gruppe.

Kos dere i hallen!!