Klubbnyheter

Skader og forsikring

Heldigvis har vi relativt lite skader i Bogafjell IL.
Men vet du hva du skal gjøre dersom skader oppstår?
Eller vet du hvilke forsikringer du har gjennom klubben og forbundet?

Steg 1

Det er alltid lettere å forebygge enn å reparere.
På nettsiden www.skadefri.no ligger det masse god informasjon både om de vanligste skadene i hver enkelt idrett, hva man kan gjøre for å forebygge skade og førstehjelp dersom uhellet først er ute.

Steg 2

Dersom man har vært uheldig og blitt skadet er det viktig å kjenne til hvilke forsikringsordninger som finnes og hvilke vilkår som gjelder.
Under utøver og forsikring og lisens på nettsiden vår har vi listet opp de ulike avtalene som gjelder som betalende medlem av klubben.
https://www.bogafjellil.no/medlemsservice/forsikring-og-lisens/