Klubbnyheter

70.000 takk til Sandnes Sparebank

Gjennom «Takk, Sandnes 2019» har Bogafjell IL blitt tildelt kr. 70.000 fra Sandnes Sparebanks Gavefond.
Veldig kjekt at banken har en så lokal profil og støtter opp om det gode arbeidet vi gjør. Digger dere..