[email protected]


Logo
Bli medlem

Beredskapsplanen har som formål å avklare ansvarsforhold, informasjonsansvar og sikre at nødvendige tiltak blir iverksatt ved hendelser som er omtalt i planen. Videre skal et slikt dokument sikre lik tilnærming av omtalte saker i hele Bogafjell IL.

Planen skal være kjent for alle i organisasjonen og det forutsettes at planen inngår som en del av arrangementsstrategien ved alle arrangementer i regi av Bogafjell IL, enten det er i Bogafjellhallen eller andre steder.

Beredskapsgruppen i Bogafjell IL har følgende faste medlemmer

  • Styreleder
  • Nestleder
  • Utvalgsleder (eller annen utpekt medlem) i den avdelingen hendelsen tilhører

Gruppen kan suppleres med fagpersonell ved behov.Styreleder leder arbeidet frem til gruppen er etablert. Beredskapsgruppen organiserer seg og fordeles oppgaver alt etter kjennskap til saken og hvilken type sak det er.

Hendelser som uten opphold skal meldes til leder eller styremedlem

  • Ulykke med personskade
  • Medlem i Bogafjell IL som dør
  • Klare brudd på klubbens verdigrunnlag
  • Overgrep, bekymringssaker
  • Økonomisk utroskap
  • Andre saker som kan medføre mediaoppslag eller offentlig oppmerksomhet

Klikk her for å lese beredskapsplanen