Så kult at du vil bli medlem i Bogafjell Idrettslag.
For at det skal være så enkelt som mulig for deg, vil vi gjerne gå igjennom et par ting.

Det første du skal gjøre hvis du eller dine håpefulle ønsker å starte med en idrett hos oss er å kontakte laglederen på det aktuelle laget.
For å finne kontaktinfo til riktig lagleder går du på menyen “Våre lag og idretter”. Deretter klikker du deg frem til ønsket idrett og riktig kull. I kontaktlisten vil du da se hvem som står oppført som lagleder og det er bare å ta kontakt.

Forutsatt at det ikke er ventelister på laget vil du da bli invitert med på trening slik at du får sett hvordan vi har det. Deretter er det bra om du kanskje tester det ut litt og ser om det er noe du eller dine synes er kjekt.

Når du etter å ha vært med på et par tre treninger fremdeles smiler fra øre til øre og ikke kan vente til neste trening er det på tide å tegne et medlemsskap.

Norges Idrettsforbund har sagt at man skal skille mellom klubbmedlemskap og gruppekontingent. Derfor har Bogafjell IL valgt å gjøre akkurat det.

Klubbmedlemskap
For å drive organisert idrett eller aktivitet i regi av idrettslaget kreves det et klubbmedlemskap.
Medlemskapet gjelder fra 1.januar til og med 31.desember.
Medlemskapet gir møte,- tale,- og stemmerett ved årsmøte etter nærmere regler angitt i vedtektene.

Gjeldende satser for klubbmedlemskap finnes her 

Treningsavgift
I tillegg til klubbmedlemskapet betaler man en treningsavgift pr.idrett man ønsker å være med på. Treningsavgiften gjelder pr.sesong hvor da f.eks gruppekontingenten for fotball gjelder fra 1.april til og med 31.mars.

Gjeldende satser for gruppekontingenter finnes her 

Følg klubbens retningslinjer rundt Corona på www.bogafjellil.no/corona