Det er ekstremt viktig at alle som har en rolle i forbindelse med avvikling av kamper i fotballen leser igjennom hele denne informasjonssiden og setter seg godt inn i de ulike elementene. De som naturlig har en rolle er alle spillere, trenere, lagledere og foreldre/publikum.

Motstanderlag / Gjester

Bogafjell IL vil til enhver tid forsøke å være så trofast som overhodet mulig til retningslinjene fra Norges Fotballforbund og helsemyndighetene.

Et av kravene fra forbundet er at vertskapet skal samle inn lister fra gjestende lag på navn på spillere, trenere og publikum som besøker anlegget vårt.
På grunn av strenge personvernsregler ønsker ikke Bogafjell IL å gjennomføre dette, men deligerer dette ansvaret til gjestende lag.

Det betyr at alle lag som skal skal spille kamper på anlegget til Bogafjell IL selv må føre lister på alle spillere, trenere, lagledere, foreldre og andre publikummere.
Dersom det skulle oppstå en smittesituasjon hvor Bogafjell blir bedt om å levere besøkslister vil vi ta kontakt med gjestende lag og be om disse listene.

Nedenfor følger egne punkt og retningslinjer for hver enkelt rolle.
Mye av dette er rettet til våre egne lag og støtteapparat, men vi oppfordrer alle gjestende lag til å lese hele innholdet og ta del i den informasjonen som er relevant for dere.

For spørsmål rundt Bogafjells håndtering av koronasituasjonen, ta kontakt via post@bogafjellil.no

 

Trenere / Lagledere

 • Alle kamper og arrangement skal være registrert som et arrangement på Spond.
 • Hele kamptroppen skal være registrert som deltagende på arrangementet.
 • Alle kamper skal ha en dedikert kampvert.
 • I beskrivelsen på Spond arrangementet skal det stå tydelig hvem som er trenere og hvem som er kampvert.
 • Eget publikum utover spillernes foresatte skal også oppgis som kommentar på arrangementet. Dette inkluderer søsken, besteforeldre eller andre.
 • Ved bortekamper skal også lagleder ha kontroll på alle som tilhører vår tropp. Dette innebærer navn på spillere, trenere, lagledere og publikum. Dette skal være registrert i Spond arrangementet.

 

Foreldre / Publikum

 • Alle tilskuere utover spillernes foresatte skal være registrert på forhånd.
  For Bogafjell-lag innebærer det at samtlige navn skal være registrert hos lagledelsen.
  For gjestende lag skal dette være registrert hos gjestende lags lagledelse.
 • På alle baner vil det være definert et eget publikumsområde utenfor banen og det skal til enhver tid være minst to meter mellom publikum og banen/spilleflaten
 • Publikum kan kun stå i det avgrensede publikumsområdet. Husk avstandsregelen til hverandre.

Klikk på et baneoppsett for større bilde.

  

   

 • Spillere kan kun oppholde seg på banen eller i innbyttersonen og kan aldri gå inn i publikumsområdet.
 • Når kampen er slutt bes publikum forlate anlegget så raskt og effektivt som mulig.
 •  

Spillere

 • Hvis du ikke føler deg i form, så skal du heller ikke møte til kamp. Gi beskjed til trener/lagleder så snart som mulig.
 • Du kan kun møte til kamp dersom du er påmeldt kamparrangementet i Spond.
 • Husk avstandsregelen når du er innbytter / ikke i spill
 • Spillere kan oppholde seg enten på banen eller i innbyttersonen. Spillere kan ikke oppholde seg i publikumsområdet.

Dommer

Hovedansvaret for at vi følger koronareglene ligger hos trenere og lagledere (kampvert), men som dommer er det veldig fint om du hjelper til og følger med.
Ser du noe som ikke er riktig, for eksempel at spillere går til publikumsområde, at publikum ikke holder avstandsregelen eller noe annet så gi beskjed til de det gjelder, eventuelt til Bogafjells trener/lagleder.

 

Kampvert

 • Hvert lag som spiller kamp skal ha sin egen kampvert.
 • Kampverten kan enten være en av trenerne, eller en annen voksen person som har fått oppdraget fra lagledelsen.
 • Kampverten må møte tidligere og ta på seg «kampvert» vest.
  Det vil bli utlevert en vest til hvert lag. Lagene har ansvar for å passe på disse og bruke de på hver hjemmekamp.
 • Kampverten skal før kamp oppholde seg ved parkeringsplassen og holde utkikk etter sitt motstanderlag.
 • Når motstanderlaget ankommer skal kampverten føre laget raskeste vei til riktig bane.
 • Gi trener/lagleder på motstanderlaget en kort repetisjon på rutinene våre rundt publikumsområde osv.
 • Under kampen skal kampvert kontrollere antall tillatte personer til stede på banen, avstand mellom folk og generelt gjennomføring i henhold til Fotballens Koronahåndbok.

 

Kiosk / Garderober / Fasiliteter

 • Kiosken vil være åpen flere dager i uken. Husk avstand også i køen.
 • Garderobene er åpne for 11er kamper. Husk avstandsgrensen i garderoben.
  Vi har satt inn noen ekstra stoler slik at det kan være mulig for alle å sitte med tilstrekkelig avstand.
  • Etter bruk skal vi:
   • Spraye såpevann på benkene og tørke av med mopp.
    Står spraykanne på lageret. Er merket med «rent vann», men inneholder såpevann.
   • Spray med liten spraykanne på alle kontaktpunkt og tørk av (dørhåndtak, vannkran, toalett, såpedispenser osv.)