Vilkår og retningslinjer

PRISER OG BETALING

Prisene på Bogafjell Fotballakademi er:
1 dag pr.uke Kr. 600,- pr.mnd
2 dager pr.uke Kr. 1100,- pr.mnd
3 dager pr.uke Kr. 1600,- pr.mnd

Akademiet faktureres forskuddsvis.
Dersom en måned inneholder mange fridager faktureres dette tilsvarende.
F.eks dersom påsken er i april vil man for april betale 3/4 månedspris.

ÅPNINGSTIDER

Bogafjell Fotballakademi er normalt åpent kl. 1230-1600

LEVERING/HENTING

Elevene må enten leveres/hentes i Bogafjellhallen eller kunne gå/sykle selv.
Alle elevene blir krysset inn når de kommer til hallen. Husk å kontakte en leder dersom du henter barnet tidligere en dag.

OPPSIGELSE AV PLASS

Dersom man ønsker å si opp plassen må dette sendes skriftlig til akademiet@bogafjellil.no
Det er 1 måneds oppsigelsesfrist (gjelder fra 1. i påfølgende måned)

SKOLENS PLANLEGGINGSDAGER OG FERIER

Akademiet vil forsøke å holde åpent alle skolens planleggingsdager og ferier 8-16 (bortsett fra juli)
Dette tilbudet vil da være åpent for alle, men elever på akademiet vil ha fortrinnsrett.
Dersom en planleggingsdag/feriedag faller på en dag hvor eleven har ordinær plass ved akademiet betales mellomlegg kr.100,- for å dekke utvidet åpningstid.
Dersom en planleggingsdag/feriedag faller på en dag hvor eleven ikke har ordinær plass ved akademiet betales kr.250,- pr dag.

SYKDOM/FRAVÆR

Ved sykdom/fravær ber vi om at vi får beskjed via e-post til akademiet@bogafjellil.no
Dersom en elev blir syk i løpet av dagen vil vi kontakte forsatte pr.telefon