Korona tilpasset trening

DE VIKTIGSTE HUSKEREGLENE AKKURAT NÅ

 1. Det skal være en definert ansvarlig ved all organisert trening som påser at aktiviteten er i henhold til smittevernreglene.
 2. Maks 20 spillere per gruppe. Det bør være en leder tilstede per gruppe som påser at aktiviteten er i henhold til smittevernreglene.  
   – Maks 10 spillere per gruppe for aldersgruppen 6-9 år 
 3. Alltid en meters avstand eller mer, både innad i gruppen og til eventuelle andre grupper. Det gjelder også ved oppmøte og inndeling av grupper.
 4. Det er ikke tillatt med aktiviteter hvor spillerne kjemper om ballen eller på annen måte er i fysisk nærkontakt med hverandre
 5. Det er tillatt å heade, samt å ta på ballen med hendene
 6. Ballen bør rengjøres mellom hver økt
 7. Kjegler og annet utstyr bør rengjøres før og etter hver treningsøkt
 8. Felles garderober skal ikke benyttes
 9. Husk gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, før og etter aktiviteten

Bogafjell IL ønsker å tilby organisert trening. For å ha kontroll på at alle følger Fotballforbundet sine smitteregler så må det strenge felles regler til. Det vil si at alle som skal trene må følge opplegget og treningstider utarbeidet av Bogafjell IL.  

Viktig

Trenerne må planlegge godt. Dette gjelder spesielt inndeling i grupper før trening starter og inngang og avgang på banen i henhold til inndeling. 

Selv om det åpnes for grupper på 20 inkl trenere ønsker vi at lages grupper på 8-12 spillere for å kunne holde bedre kontroll. For de fleste vil det da bli 2 eller 3 grupper. Da kan det lages tre stasjoner som det byttes på under økta. feks 20 minutter pr stasjon. Husk å bruke hele banen for å spre spillere. 

Møt opp i god tid før trening starter med en god plan for dagen trening.  Det er et vindu på 15 min der øvelser skal tas ned og settes opp igjen. Det er derfor vikitg å respektere tidene dere har fått.

Det at vi nå åpner for at dere trenere kan tilpasse treningen er kjekt men samtidig stiller det enda større krav til dere.  Husk dette. Fotballutvalget vil følge med på treningene som dere holder og vi må være meget strenge om vi ser øvelser eller situasjoner som ikke tilfredsstiller smitteverns reglene. Ytterste konsekvens er at trening vil bli avsluttet. 

Forberedelse til trening. 

Øvre bane fordeles slik vi er vant til med bokstavoppsett (A-J)
Nedre bane blir delt inn i 8 soner. Se skisse nedenfor 
Sonene deles inn med kjegler og malte streker i banen.  

Det aller første som må gjøres er å lage en Spond der en ber kun foreldre svare. Her må dere spør om det er ok at deres barn blir invitert til trening. Det er kun de som har godkjent dette som i etterkant kan inviteres til treninger.  

Før hver trening må det være en påmelding via Spond slik at spillerne kan deles i grupper. Det skal så langt som mulig være de samme gruppene for hver gang. Hvis det er trener i spillersonen skal han/hun følge samme gruppe hele treningen. 

Alle som skal på trening må vite hvilke gruppe de er på. Dette legger trener ut som vedlegg på Sponden tilhørende aktuell trening etter frist for påmelding er gått ut. Oppmøte for spillere er rett før trening og starter direkte i sonen de har fått oppgitt i gruppeinndelingen.  

Vedlagt skisse viser at det er 4 innganger til banen og det er viktig at spillere bruker den inngangen som er nærmest den sonen de skal møte i . Det vil si at sykkel skal settes ved den aktuelle inngangen og ikke i sykkelstativet.  

Når trening er slutt skal spiller forlate banen der han/hun gikk inn. Det er svært viktig at spillerne ikke “henger” igjen med forlater treningsområdet snarest mulig.  

Inngang A til sone 1 og 2
Inngang B til sone 3 og 4  
Inngang C til sone 5
Inngang D til sone 6 og 7 

Lag som ønsker treningstider på banen søker Arild om det på arild@bogafjellil.no 

Treningstider: 

 1. 1700-1800 
 2. 1815-1915 
 3. 1930-2030 
 4. 2045-2145 

De som ønsker tider utenom oppsatte tider søker også om dette.  

Det er tenkt 15 minutter pause mellom treninger for å få bort et lag før neste kommer.  

Øvelsene: 

Øvelsene settes opp av klubben med fokus på å følge smittevernsregler. Det vil da bli øvelser med fokus på individuelle ferdigheter.  Det vil bli jobbet med basis teknikk, fysikk, motorikk osv. De som ønsker å komme med innspill på øvelser tar kontakt med Arnt Ove Ivesdal på mail ivesdal@bogafjellil.no eller Arild Sværen på arild@bogafjellil.no 

All spill og duell øvelser skal utgå. 

Øvre bane

Nedre bane