Koronatilpasset trening

Det er nå kommet nye retningslinjer og smittevernsregler som gjelder fra mandag 11.mai 2020.

Kommunens haller åpnes nå opp igjen, og det er opp til klubben i samarbeid med kommunene, og sikre at trening i hallen foregår i tråd med retningslinjer, og på en trygg og god måte.

Hallen er åpen frem til skoleferien 19.juni.

Vi tar sikte på at treningene inne i hallen kan komme i gang fra uke 21. Planen er klar, men må godkjennes av kommunen, og vi venter på svar ang søknad om treningstider.

Det blir varsel om treningstid og dato for åpning så snart det foreligger.

Håndballutvalget, sammen med daglig leder i Bogafjell IL, har utarbeidet en oversikt over regler og tiltak – og disse må overholdes for å kunne trene i hallen. Disse sammenfaller med kommunens retningslinjer, og ellers de føringene som er gitt fra myndighetene.

Alle lag som ønsker å trene frem til sommerferien, må søke om treningstid til Arild Sværen (arild@bogafjellil.no), innen 12.mai. Det vil bli prioritert at tidene lagene hadde før stengningen også benyttes videre frem til sommeren. Lag som ikke har meldt inn til Arild Sværen, kan ikke benytte seg av hallen/treningstider.

Regler:

 • Voksne og barn som har sykdomssymptomer, kan ikke delta på trening.
 • Brukere av hallen har vasket hender før de kommer til hallen
 • Hender skal sprites/vaskes i gangen før en går inn i hallen – dette er inntil videre trener sitt ansvar. (Vi avventer svar på kommunen her.)
 • Trenere har ansvar for å ha satt seg inn i smittevernregler og rutiner, de står som ansvarlig før, under og etter trening.
 • Når trening pågår skal dørene være låst, og ingen som ikke tilhører laget skal oppholde seg i hallen.
 • Ingen lag kan gå inn i hallen alene, de går sammen med trener, og kan ikke gå inn før laget som har trent, er kommet seg ut.
 • Alle har lest og forstått reglene
 • Vi bruker vasken inne i hallen (i renholdsrommet) Denne må vaskes av før laget forlater hallen. Her kan en også vaske utstyret. Vann og grønnsåpe fungerer bra.
 • Alle lag har en ansvarlig voksen, som påser at reglene overholdes
 • Effektivitet og overholder tider blir viktig når trening starter/slutter – dette for å unngå at lag bli ventende ute, eller at det blir trengsel i yttergang/ytterdører.
 • Vi kan ikke benytte oss av toaletter inntil videre. (Vi jobber med dette, dette er en kommunal avgjørelse.)
 • Det er tillatt å trene i grupper på 20, dersom 1 meters avstand holdes. 
 • Garderober kan ikke benyttes.
 • Utstyr som benyttes er det kun trener som fysisk berører, det må sprites/vaskes etter bruk. Trener SKAL sørge for at utstyret er rent før neste lag begynner. Det betyr at om du trener 17-1800, skal utstyret være vasket og ryddet før 1800.
 • Spillerne har med bag med drikkeflaske, ball, klister, sko – denne står inne i hallen under trening. Det som ikke er i bruk, skal ligge oppi den enkeltes bag.
 • Målstenger skal rengjøres etter trening, det samme gjelder kodelås inn til utstyrsrom, hengelåser o.l
 • Spillere som ikke er påmeldt trening i Spond innen tidsfristen, kan ikke delta på trening. Trener har opprop før treningen starter.
 • Dersom regler ikke overholdes, vil spillere sendes hjem. Er det et vedvarende problem, med flere advarsler, vil laget miste retten til å trene inne i hallen.
 • Alle går inn glass-døren ved siden av hall-verten, da trenger vi ikke å gå inn i garderobe-området.Vi unngår dermed at mange berører dørhåndtak. Døren lukkes og låses når alle spillere er inne i hallen. 
 • Nærkontakt mellom spillere er ikke lov. Det innebærer at vi kan trene individuelt, men ikke nærmere enn 1 meter.Vi kan altså ikke spille mot hverandre.
 • Vi kan kaste ball til hverandre, så lenge vi holder avstand.
 • Oppvarming anbefales utendørs – feks.løpetur.
 • Keepere kan stå i mål.
 • Angående ball: Alle spillere har med sin egen ball. Denne skal vaskes etter endt treningsøkt
 • Vi gjør oppmerksom på at det kan komme smittevernkontroller, så her må alle bidra til at vi som klubb overholder regelene. 
 • Dersom noen opplever at andre ikke overholder reglene, gir vi beskjed til hverandre på en ok måte. Vi trenger ikke “politi,” samtidig som vi skal hjelpe hverandre til å være gode sammen.