Varsle om kritikkverdige forhold

Bogafjell IL skal være en ren og proffesjonell klubb hvor alle behandler hverandre med respekt.
Alle trenere og ressurspersoner i klubben må levere godkjent politiattest, og dette vil bli etterkontrollert hvert 3.år.

Allikevel kan vi aldri helt gardere oss mot at det oppstår hendelser eller situasjoner som kan være kritikkverdig.
Det kan være hendelser rundt diskriminering, trakassering, psykososiale forhold, krenkelser eller annet.
Dersom hendelsen/situasjonen er av slik art at det ikke kan løses på enkleste form så ønsker vi å løfte dette opp til styret
Nedenfor er et skjema hvor man kan varsle om kritikkverdige forhold i klubben.
Skjemaet kan sendes anonymt, men vi anbefaler allikevel at kontaktinfo fylles ut slik at vi kan ha en videre dialog rundt behandlingen av hendelsen.