Hovedstyret

Arne Askedal
Styreleder

Telefon: 91307580

Gørill Alleyne
Nestleder

Telefon: 90982793

Ole Petter Sandve
Styremedlem

Telefon: 92018962

Leder Fotballutvalget

Svein Gaute Hølestøl
Styremedlem

Telefon: 41623711

Leder Håndballutvalg

Kjell Inge Oftedal
Styremedlem

Telefon: 45044477

Medlemsansvarlig, nettansvarlig

Mail
Agnethe Kvinnsland
Kasserer

Telefon: 

Oddve Martin Helland
Styremedlem
Lise Marthe Wilson Rage
Styremedlem
Thomas Veseth Saue
Styremedlem