Alle trenere og lagledere har mulighet til å skrive artikler som kan foreslås til nettsiden til klubben.

Dette kan gjøres ved å skrive i feltene nedenfor.

Etter innsending blir artikkelen sendt til godkjenning. Oftest vil artikkelen være på nett innen et par timer.
PS. Vi forbeholder oss retten til å skrive om, forkorte eller utelate artikler, men vi ønsker lav terskel, så med mindre det er noe spesielt vil nok det aller meste bli godkjent.

Følg klubbens retningslinjer rundt Corona på www.bogafjellil.no/corona