Publisere på nettsiden

Alle trenere og lagledere har mulighet til å skrive artikler som kan foreslås til nettsiden til klubben.

Dette kan gjøres ved å skrive i feltene nedenfor.

Etter innsending blir artikkelen sendt til godkjenning. Oftest vil artikkelen være på nett innen et par timer.
PS. Vi forbeholder oss retten til å skrive om, forkorte eller utelate artikler, men vi ønsker lav terskel, så med mindre det er noe spesielt vil nok det aller meste bli godkjent.