Registrere reisefølge

Alle foresatte eller andre som skal følge våre medlemmer på reiser som innebærer overnatting skal på forhånd ha fremvist politiattest på samme måte som trenere og lagledere.
Dette gjelder alle som reiser som reisefølge og som skal overnatte sammen med spillerne.
For å kunne søke om politiattest trenger man en bekreftelse fra vår politiattestansvarlig, deretter skal man selv søke attest via politiets nettsider.

Viktig at man søker i god tid slik at politiet får behandlet forespørselen og man får fremvist attesten til politiattesten i god tid før avreise.
For spørsmål, kontakt politiattester@bogafjellil.no

Fyll ut dette skjemaet, så tar politiattestansvarlig kontakt for hva man må gjøre videre.