[email protected]


Logo
Bli medlem
Custom image

Utøverne er svært viktige for Bogafjell IL. Utøverne skal oppleve at å komme på trening og kamp kjennes trygt og godt

Noen utøvere har kanskje en livssituasjon som gjør at de har det vanskelig og at de kjenner på utrygghet. Er man ung og livet kanskje er vanskelig og krevende, viser det seg i mange tilfeller ved at man kan utfordre omgivelsene på ulike måter. Noen ganger kan det for eksempel være slik at man utfordrer jevnaldrende ved at det oppstår konflikter på den sosiale arenaen. Andre ganger kan det være vanskelig å finne sin plass i ei gruppe.

Dette er situasjoner som man også møter på trening eller kamp på fotballbanen eller håndballbanen. For noen av våre utøvere er kanskje treneren en av de viktigste personene i livet deres. Mange barn og ungdommer trenger at man forstår dem, og det kan noen ganger være vanskelig som voksen å vite hvordan man skal håndtere slike situasjoner.

Bogafjell IL har derfor opprettet en ressursgruppe som er ment å ha en støttefunksjon til trenere og lagledere som opplever at de står overfor slike utfordrende situasjoner der de er usikre på hvordan det er lurt å håndtere dem.

Ressursgruppa består av personer tilknyttet idrettslaget som har mye erfaring og ulike kompetanser knyttet til barn og ungdom i sårbare situasjoner, samt trener- og lagledererfaring.

Ressursgruppa kan jobbe direkte med veiledning/råd overfor disse utfordringene til lag/trenere/lagledere som ønsker det. Ressursgruppa kan også bli brukt til å jobbe mer indirekte mot lag/lagledere som ønsker å få en større kompetanse og forståelse for hvordan vi kan møte barn og unge i ulike faser av livet.

Å være trener og lagleder krever at man kan det rent fotballfaglige og håndballfaglige. Men det krever også at vi håndterer utøverne våre på gode måter når de utfordrer oss. Klarer man å kombinere dette har vi gode forutsetninger for å ha flest mulig utøvere lengst mulig slik at de blir best mulig ut fra egne forutsetninger. Idrettslaget vil rett og slett at ressursgruppa går «Hånd i hånd mot nye mål» med de viktige voksne trenene og laglederne i dette arbeidet!

Dersom du og ditt lag ønsker å involvere ressursgruppa for å tenke sammen rundt utfordringer og problemstillinger knyttet til deres lag, tar dere kontakt med ressursgruppen

Hans Skjæveland, Tlf. 986 12 343

Eventuelt styreleder – [email protected]