Hvem svarer på hva?

Det er ingen som har sagt at det er enkelt å være lagleder, og en av de vanskeligste tingene kan være å finne ut hvem man kan spørre for å svar på akkurat det man lurer på.

Derfor har vi prøvd å samle en del viktige roller og oppgaver slik at du lettere kan finne ut hvor du kan henvende deg.

Du kan også forsøke med et søkeord i søkefeltet nedenfor så kanskje det blir enda lettere. Hvis du fremdeles sitter helt fast, så send en e-post til jegsitterheltfast@bogafjellil.no så lover vi å hjelpe deg så godt vi kan.


AvdelingRolleHvaE-post
KlubbPostkasseGenerelle spørsmålpost@bogafjellil.no
KlubbDaglig lederDaglig drift, Overganger, FIKS, lagpåmeldinger mm.dagligleder@bogafjellil.no
KlubbStyrelederstyreleder@bogafjellil.no
KlubbLeder fotballutvalgleder-fotball@bogafjellil.no
KlubbLeder håndballutvalgleder-handball@bogafjellil.no
KlubbMedlemsserviceAlle spørsmål om kontingenter, treningsavgifter og annet relatert til medlemmermedlem@bogafjellil.no
KlubbPolitiattestansvarligAlle spørsmål rundt politiattesterpolitiattester@bogafjellil.no
KlubbFakturaInngående fakturafaktura@bogafjellil.no
KlubbKassererRefusjoner, utbetalinger, regnskapkasserer@bogafjellil.no
KlubbKioskansvarligTilrettelegging og innkjøp, oppsett av vaktlisterkioskansvarlig@bogafjellil.no
KlubbSponsoransvarligSalg og oppfølging rundt sponsorarbeidsponsor@bogafjellil.no
KlubbSystemadminSpørsmål rundt nettsiden, mailadresser, tilganger etc.systemadmin@bogafjellil.no
KlubbTipsTips om lagprestasjoner el. som kan publiseres på netttips@bogafjellil.no
FotballAnleggsansvarligFotballanlegg, anleggsdugnad, anleggsvedlikehold etc.arild@bogafjellil.no
FotballBaneoppsettBaneoppsett fotballarild@bogafjellil.no
FotballBarnefotballRekrutteringsdag for nye kull etc.barnefotball@bogafjellil.no
FotballDommeransvarligdommerkoordinator.fotball@bogafjellil.no
FotballFotballakademietfotballakademiet@bogafjellil.no
FotballJentefotballansvarligTilrettelegge for steinbra jentefotballjentefotball@bogafjellil.no
FotballMaterialforvalterInnkjøp og fordeling av lagutstyrmaterialforvalter.fotball@bogafjellil.no
HåndballDommeransvarligdommer-handball@bogafjellil.no
HåndballHallansvarligHåndballanlegg, anleggsdugnad, anleggsvedlikehold etc.arild@bogafjellil.no
HåndballLisensansvarligAnsvar for tilrettelegging og innkreving av lisens/forsikringhandballlisens@bogafjellil.no
HåndballMaterialforvalterInnkjøp og fordeling av lagsutstyrmaterialforvalter-handball@bogafjellil.no