Ta bort utøver fra lag

Dersom medlemmet finnes i andre grupper beholdes disse.