Hvis et medlem ønsker å slutte så behøver bare lagleder/trener å ta bort medlemmet fra Spond gruppen.

Følg klubbens retningslinjer rundt Corona på www.bogafjellil.no/corona